Պլաստիկ պայուսակներ

https://www.newsinlevels.com/wp-content/uploads/2019/08/4814765233_e216bab809_b.jpg գերմանիոյ բնության նախարարությունը օրենքներով աշխատում է որպէսզի վեռջացնէ պլաստիկ պայուսակները․

Նախարարը ասեց թէ ինք ուզում է գերմանյան դուրս գայ աղբ նետելու խնդիրից, եւ քիչ պլաստիկ գործածուի․

նախարարությունը ասում է որ 2016 թուականին ժողովուրդը աւելի քիչ պլաստիկ է գործածում․ Այս վաճարակաների համաձայնության շնորհիվ է․EU ասեց թէ պիտի առգիլէ մի անգամ գործածվող պլաստիկները 2021-ին․

New York նահանգը որ կը գտնվի ԱՄՆ-Ի մէջ պիտի առգիլէ պլաստիկները եկող տարի․

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: