Design a site like this with WordPress.com
Get started

Պատմություն

Արարատը։

 Այս սառը մեր հպարտությունն է, Մասիսը որ 5165 մեթր է եւ Հայաստանի ամենբարձր գագաթն է, որ կը գտնուի Հայաստանի լեռնաշխարհին մէջ, արեւմտահայաստան։

«Արարատ» անվանումը ծագել է Վանի թագավորության հին եբրայերէն անվանումից։Արարատ լեռը Հայաստանի խորհրդանիշերից է եւ համարվում է «Սուրբ լեռ»։

Սեւանայ Լիճը։ Այս լիճը որ կը գտնուի ներկայ Հայաստանի մէջ, եւ շրջապատված գեղամայ լեռներով,կը գտնուի Գեղարքունիքի մարզին մէջ։ Ունի մօտաւորապէս 1900 մեթր բարձրություն ծովի մակարդակէն,եւ ամենանշանաւորը Սեւանայ վանքը։

Արաքս գետը։ Արաքս գետը  անդրսահմանային գետ է, որի ավազանն ընդգրկում է Թուրքիայի,Հայաստանի,Արցախի,Իրանի եւ Ադրբեջանի տարածքը։Անոր երկարությունը 1072 կմ է, եւ կը ջրէ արարատյան դաշտը։

Նարեկ Իսկանտար

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: